Universitetsgatan och Ormestagatan, ny- och ombyggnation av passager

Karta över arbetsområde vid Ormestagatan

Översiktskarta. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Tybblelund/Ormesta.

Vad utför vi för gatuarbete?

Ny- och ombyggnation av passager på Universitetsgatan och Ormestagatan. Nybyggnation av gång- och cykelbana på östra sidan av Ormestagatan.

Varför gör vi detta?

För att möjliggöra en säker skolväg till nya Tybblelundsskolan.

Hur påverkar det mig som örebroare?

Fordonstrafik på Ormestagatan kommer tidvis att ledas om när arbete pågår med passagerna där och vid byggnationen av gång- och cykelbanan kommer endast en fil vara öppen.

Vid byggnation av passagerna kring korsningen Universitetsgatan/Ormestagatan kommer det växelvis vara ett fält öppet för fordons och busstrafik.

Tidplan

Byggstart vecka 24, planeras vara klart september 2017.

Utförare

NCC Sverige AB.

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.
Projektledare Filip Lindström.
Byggledare Bert Asplund.
Trafikplanerare Fredrik Kearey.

Senast uppdaterad: 2 juni 2017
Publicerad: 2 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?