Glomman, ny vägbro över järnvägen

Den 7 februari öppnades den nybyggda bron över järnvägen vid Glomman i Adolfsberg för vägtrafik. Även lokaltrafiken körs över den nya bron. Bron har byggts om eftersom den tidigare var i dåligt skick.

Aktuellt

Asfaltering av Glommanbron

Från och med måndagen den 23 april till och med fredagen den 18 maj kommer Trafikverket att asfaltera den nya Glommanbron. Under tiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och trafiken kommer att regleras med trafiksignaler.

Aktuell information på Trafikverkets webbplats

Mer information om arbetet finns på Trafikverkets webbplats.

Historik

Information från Trafikverket

Vägbron över järnvägen vid Glomman i stadsdelen Adolfsberg, Örebro, var gammal och i dåligt skick. I slutet av juli 2017 rev Trafikverket därför den gamla bron och påbörjade bygget av en ny bro.

Det är Trafikverket som har utfört arbetet i samverkan med Örebro kommun. Ansvaret för att underhålla den nya bron kommer att flyttas över från Trafikverket till Örebro kommun.

Gång- och cykelväg

Redan ett par veckor innan bron öppnades för övrig trafik, kunde gående och cyklister passera över den nya bron.

Byggtid

Bygget påbörjades i slutet av juli 2017. Bron blev färdig två veckor tidigare än planerat och öppnades för trafik igen den 7 februari 2018.

Aktuell information på Trafikverkets webbplats

Mer information om arbetet finns på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 19 april 2018
Publicerad: 9 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?