Glomman, ny vägbro över järnvägen

Vägbron över järnvägen i Adolfsberg är gammal och i dåligt skick. Den ska därför bytas ut.

Information från Trafikverket

Vägbron över järnvägen på Glomman i stadsdelen Adolfsberg, Örebro, är gammal och i dåligt skick. Trafikverket ska riva den gamla bron och bygga en ny.

Omledning av trafik

Under tiden som den nya bron byggs kommer trafiken att ledas om via Hagalundsvägen, Brunnsvägen och Mosåsvägen.

Gång- och cykelväg

Direkt efter rivningen av den gamla bron bygger Trafikverket en tillfällig gång- och cykelbro så att gående och cyklister kan ta sig över järnvägen under byggtiden.

Byggtid

Trafikverket planerar att påbörja bygget vid midsommar 2017 och vara klara våren 2018.

Järnvägstrafiken kommer att påverkas under korta perioder i början och slutet av projektet.

Aktuell information på Trafikverkets webbplats

Mer information om arbetet och omledningskartor kommer att publiceras på Trafikverkets webbplats innan avstängningen.

Senast uppdaterad: 19 november 2017
Publicerad: 9 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?