Landbotorpsallén, gång- och cykelöverfart 

Översiktskarta över trafikprojekt vid Landbotorpsallén

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ladugårdsängen.

Vad ska vi göra?

En gång- och cykelpassage ska byggas över Landbotorpsallén i anslutning till gatans korsning med Stenbackevägen.

Hur påverkar detta mig?

En gång- och cykelpassage saknas på platsen vilket medför större omvägar för gående och cyklister. I projektet med ombyggnation av Stenbackevägen byggs en ny gång- och cykelbana på Stenbackevägens östra sida, till vilken den nya passagen kommer att anslutas. Tillsammans bidrar åtgärderna till en ny gång- och cykelkoppling mellan Södra Ladugårdsängen och centrala Örebro.

Örebro kommun har som mål att fler örebroare ska gå, cykla eller åka kollektivt. Genom att öka framkomligheten i gång- och cykelnätet blir det mer attraktivt att gå och cykla.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart: vinter/vår 2018.
Preliminär färdigställande: höst/vinter 2018.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Publicerad: 13 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?