Hemmansvägen, Norra och Södra Källtorpsvägen, återställning efter upprustning av VA-ledning

Återställning av Hemmansvägen, Norra och Södra Källtorpsvägen i Sörby efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning.

Byggtid

Återställningen beräknas påbörja under 2017.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Park och Gata, Bygg och Drift

Kontaktperson

Anna-Britha Ulvenklev, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 2 mars 2017
Publicerad: 2 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?