Västra Bangatan, cykelparkering och servicestation för cykel

Karta över cykelparkering, Resecentrum sydväst

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Centrum, väster.

Vad ska vi göra?

De befintliga cykelparkeringarna sydväst om resecentrum (både strax söder och norr om Olaitunneln) ska bli säkrare och mer användarvänliga. Cykelställen ska bytas ut, belysningen förbättras och väderskydd kommer placeras över minst två rader parkeringar på båda platserna.

Utöver nya cykelparkeringar uppförs även en cykelservicestation som bl.a. har luftpump, spolmöjligheter och vissa verktyg för cyklar.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär att det blir säkrare att parkera sin cykel sydväst om resecentrum och en möjlighet för Örebros invånare att utföra enklare cykelservice.

Varför?

Antalet cyklister i Örebro ökar och så gör även efterfrågan på säkrare cykelparkeringar. Projektet syftar till att göra den sydvästra cykelparkeringen vid resecentrum tryggare och mer inbjudande att parkera sin cykel på. Servicestationen främjar ökat cykelpendlande och medför att det blir enklare att göra hela resan hållbar.

Idag finns det ungefär 300 platser totalt på de två parkeringsytorna. Efter en ombyggnad kommer antalet platser att minskas, men platserna kommer att vara säkrare för den som vill parkera sin cykel. Att göra säkrare cykelparkeringar är ett led i att minska antalet cykelstölder.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart 2018.
Preliminärt färdigställande 2018.

Kontakt

För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 15 mars 2019
Publicerad: 28 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?