Hemmansvägen 19-30, återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Område

Hemmansvägen 19-30.

Objekt

Återställning efter upprustning av befintliga VA-ledningar samt förlängning av befintlig dagvattenledning.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Park och Gata.

Byggtid

Återställning under 2018.

Kontaktperson

Tekniska förvaltningen, Park och Gata, Kundservice 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Publicerad: 25 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?