Varbergagatan 64-69, återställning efter flytt av befintliga VA-ledningar

Översiktskarta flytt av VA-ledningar på Varbergagatan

Översiktskarta Varbergagatan 64-69. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Gång- och cykelvägen utefter Varbergagatan 64-69.

Objekt

Återställning efter flytt av befintliga VA-ledningar.

Entreprenör

Tekniska förvaltningen, Park och Gata.

Byggtid

Eventuellt start hösten 2017.

Kontaktperson

Tekniska förvaltningen, Park och Gata, Kundservice 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Publicerad: 10 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?