Höglundagatans förlängning, ny gata samt gång- och cykelväg

Översiktskarta över gatuarbete vid Höglundagatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Område

Norr.

Beskrivning

Gatuarbetet omfattar följande byggnationer:

  • Ny gång- och cykelväg mellan Överstegatan och Pettersbergs IP:s fotbollsplaner.
  • Ny väg och gång-och cykelväg i Höglundagatans förlängning samt ny vändplan.
  • Justering av befintliga gång- och cykelvägar.
  • Tillfällig väg in till Överste- och Generalsgatan för användning tills Korpralsvägen (ny väg mellan dagvattendammar och Venaspåret), ska vara färdigbyggd under 2017. Mötesplatser kommer att placeras utmed ny gång- och cykelväg mellan Överstegatan och Pettersbergs IP:s fotbollsplaner. Hastighetssäkringar kommer att anläggas längs den tillfälliga vägen där gång- och cykelvägar korsas.

Entreprenör

Bygg och drift, Örebro kommun (egen regi).

Byggtid

Byggstart sker under vecka 47 och den tillfälliga vägen kommer att börja användas när Majorsgatan stängs av (som tidigast vecka 1 2017). Väg och gång- och cykelväg färdigställs och asfalteras efter att Korpralsvägen satts i bruk.

Kontaktpersoner

Mia Åman, projektledare, 019-21 10 00
Erik Svensson, byggledare, 019-21 10 00
Håkan Dahlen, arbetsledare, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 24 november 2016
Publicerad: 24 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?