Standardhöjande åtgärder för cykel

Standardhöjande åtgärder för cykel

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Örebro tätort

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att cykelräcken placeras ut vid signalreglerade korsningar och att kantstenar sänks/fasas av. De aktuella platserna är främst lokaliserade längs huvudcykelstråk och stråk med stora cykelflöden.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad komfort för cyklister.

Varför?

Projektet syftar till att höja kvaliteten och komforten på cykelvägnätet genom att möjliggöra åtgärder utöver ordinarie investering och drift och underhåll. Genom att höja standarden för cyklister i Örebro främjas Örebro som cykelstad vilket kan bidra till att fler väljer att cykla.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart höst 2017
Preliminärt färdigställande höst 2018

Kontakt

Projektledare: Anders Wikman, 019-21 10 00.

Utförare

Tekniska förvaltningen, bygg och drift.

Byggledare: Erik Svensson, 019-21 10 00.

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Publicerad: 22 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?