Lindbacka bruk, ny bro

Invigning av ny bro vid Lindbacka bruk

Torsdagen den 11 april invigdes den nya bron över Svartån till Lindbacka bruk. Här kan du läsa nyhet om invigningen.

Välkommen hit för att se hur vi återställt en viktig kulturmiljö nära Karlslund!

I bildspelet kan du se bilder från arbetet med bron i Lindbacka.

Område

Karlslund.

Vad utför vi för arbete?

Vi har ersatt befintlig betongbro och damm med en ny stål- och träbro, som ska likna bron som uppfördes cirka 1860 vid Lindbacka bruk. Befintliga stöd och brofästen har förstärkts med stålpålar. Dammen har rivits ut då den utgjorde ett hinder för vandringsfisk.

Under inledningen av projektet genomfördes biotopskyddsåtgärder i åfåran innan och efter bron. Biotopåtgärderna syftar till att ta bort dämmande material och vegetation, så att vattnets flöde inte begränsas i anslutning till bron. Visst sådant arbete kvarstår och beräknas vara klart i juni 2024.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Du kommer inte att kunna ta dig över Svartån vid Lindbacka bruk under arbetets gång. Bron och parkeringen mittemot bron är helt avstängda från september 2023 och tills dess att arbetet slutförts våren 2024. Infart mot Lindbacka bruk sker under entreprenadtiden via Vattenverksgatan i Bista Industriområde.

Efter broinvigning den 11 april 2024 kommer fastighetsägaren för Lindbacka bruk att utföra visst arbete med grusöverbyggnaden på vägen efter bron, inne på bruksområdet. Detta arbete kan begränsa framkomligheten för dig som trafikant.

Se kartbild över infarten till Lindbacka bruk vid Vattenverksgatan. , 543.5 kB.

Länk till kartan för Vattenverksgatan.

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

Den gamla betongbron har vid inspektion dömts ut och har sedan dess endast kunnat trafikeras med gång- och cykeltrafik.

Tidplan

Byggstart: 15 augusti 2023.

Planerat att vara klart: Våren 2024.

Utförare

Mark och exploatering, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare: Jens Gärskog, 019-21 10 00.

Biträdande projektledare: Jonas Jarleskog, 019-21 10 00.

Byggledare: Dennis Sohlin, 019-21 10 00.

Kommunekolog: Per Wedholm, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: