Gång- och cykelvägen avstängd i Örnsro

Vi bygger Örnsro park, en stadsnära mötesplats längs Svartån som ska bjuda in till lek, aktivitet och rekreation. Under perioden februari–30 juli 2023 är gång- och cykelvägen längs Åstråkets södra sida avstängd.

Område

Örnsro

Vad ska göras?

En ny gång- och cykelväg anläggs intill Svartån utan den stora nivåskillnaden till ån som finns idag.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Fotgängare och cyklister

Gång- och cykelvägen längs å-stråkets södra sida, mellan koloniområdets östra del och Hängbron, är avstängd under perioden februari–30 juli 2023. Du som cyklar hänvisas till Stubbenbron och Hängbron via Hagagatan. Följ skyltning på plats.

Tidplan

Arbetet påbörjades i februari och beräknas vara färdigt 30 juli 2023.

Mer information

Här kan du läsa mer om Örnsro park.

Kontakt

Carolina Hellund, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Ulf Pragnert, ingenjör Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad: