Kåvivägen avstängd, byte av rörbro

Karta över Kåvibron

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Kåvivägen, mellan Lillån och Lundby.

Vad utför vi för arbete?

Byte av rörbro (trumma under vägen) samt montering av skyddsräcken.

Bytet av trumman innebär att vägen ovanpå behöver asfalteras om. Sträckan förbi bron kommer i samband med underhållsarbetet även att få vägräcken för att skydda trafikanter från att köra ner i ån.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Mellan 20 juni och 15 juli kommer bron bytas ut. Kåvivägen kommer vara avstängd och passage är ej möjlig. Trafikanter hänvisas till andra vägar.

Trafikanter till området längs Kåvivägen mellan Kåvibron och järnvägen i Lillån, hänvisas att köra via Lillån. Observera att viadukten vid järnvägen är låg, den är 3.80 m hög istället för standardhöjden 4.50 m hög. Det kan begränsa framkomligheten för höga fordon, till exempel större leveranser.

Arbetet utförs under sommaren för att störa framkomligheten så lite som möjligt.

För att underlätta för trafikanterna sitter det informationsskyltar om Kåvivägens avstängning längs alla vägar som leder till Kåvivägen.

Varför utförs arbetet?

Bron har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av byte.

Utförare

Extern entreprenör.

Kontaktpersoner

Projektledare: Julianna Pap, 019-21 10 00.

Byggledare: Rickard Andersson, 019-21 10 00.

Tidplan

Broarbetet pågår 20 juni–15 juli.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!