Gatuarbete längst Rudbecksgatan

Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, för att anpassa gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem med snabbussar.

Karta över etapp 3 och 4, Österplan - Fabriksgatan.

På kartan ser du var gatuarbetet sker - den mörkgröna markeringen visar sträckan mellan Österplan och Våghustorget och den mörkblå markeringen visar sträckan mellan Våghustorget och Fabriksgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Område

Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan.

Vad ska göras?

Vi utför gatuarbete längst Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan. Det är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan universitetsrondellen och Österplan.

  • Busshållplatserna vid Våghustorget och Kasten Ottergatan byggs om och vi skapar utrymme för ett extra bussfält.
  • Korsningen vid Rudbecksgatan och Mogatan får en ny och mer trafiksäker passage för fotgängare och cyklister.
  • Belysningen mellan Engelbrektsgatan och Trädgårdsgatan förbättras.

Arbetet samordnas med ett omfattande arbete på den befintliga vatten- och avloppsanläggningen, som rustas upp längst sträckan Fabriksgatan och Rådmansgatan.

Information till verksamheter

Vi har en dialog med verksamheter i området som påverkas av ombyggnationen, för att hitta så bra lösningar som möjligt för alla parter.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Vi ser över de olika alternativ som finns för gatuavstängningar och trafikomledningar. Mer information om hur arbetet påverkar dig som trafikant kommer närmare byggstart.

Tidsplan

Under hösten 2021 och våren 2022 pågår projektering av sträckan. Det innebär bland annat att vi planerar detaljerna kring hur arbetet ska genomföras för att minimera påverkan på trafiken och verksamheterna längs sträckan.

Under höst och vinter 2022 sker upphandling av entreprenör. Preliminär byggstart är våren 2023 och arbetet beräknas vara färdigt våren 2024.

Varför utförs arbetet?

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Örebro kommun påbörjade under våren 2021 byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Nu anpassar vi gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som byggs om mellan år 2021–2025. Rudbecksgatan mellan Österplan och Våghustorget är delsträcka 4 och busshållplats Våghustorget är delsträcka 5.

Kontaktpersoner

Philip Kabunga, projektledare gata, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Joakim Olsson, projektledare Vatten och avlopp, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Mer information om snabbussarna

Läs mer om arbetet med att anpassa gatorna för snabbussar på orebro.se/snabbussar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!