Termikgatan, färdigställande av gata

Under hösten 2022 startar Örebro kommun arbetet med att bygga klart Termikgatan i Södra Ladugårdsängen till en grönskande och trygg gatumiljö. Klart vintern 2023/2024.

Karta över arbetsområdet på Termikgatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Södra Ladugårdsängen

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga klart Termikgatan till en grönskande och trygg gatumiljö.

Hur påverkar det mig?

När Termikgatan är färdigbyggd är det en grönskande gatumiljö, där gående och cyklister kan röra sig på ett tryggt och smidigt sätt. Gatan utformas för biltrafik i låg hastighet och genomfartstrafiken styrs bort via tvärgatorna.

Det kommer att finnas gång- och cykelbanor, cykelparkering, korttidsparkering för i- och urlastning vid varje kvarter, anpassade platser för avfallshämtning, grönska och en micropark på Termikgatan.

Förslag på utformning av Termikgatan

Nedan ser du konceptskisser över gatan, observera att utformningen kan komma att ändras under tiden som gatan planeras i detalj.

De olika fälten i blått, rosa, gult och grönt är tänkta att fyllas med olika typer av grönska.

Skissförslag över utformningen av Termikgatan, sträckan mellan Stenbackevägen och Gyrogatan/Klaffgatan.

Klicka på bilden för att se den större. Skissförslag över utformningen av Termikgatan, sträckan mellan Stenbackevägen och Gyrogatan/Klaffgatan. Bild: Pontarius

Skissförslag över utformningen av Termikgatan, sträckan mellan Gyrogatan/Klaffgatan och Kabingatan.

Klicka på bilden för att se den större. Skissförslag över utformningen av Termikgatan, sträckan mellan Gyrogatan/Klaffgatan och Kabingatan. Bild: Pontarius

Bilparkering

Det kommer inte att finnas bilparkering för boende längs Termikgatan. Ansvaret för att tillhandahålla boende- och besöksparkering ligger fastighetsägaren, antingen i fastighetens garage eller i parkeringshus i området. Om du bor längs Termikgatan och har behov av bilparkering, ta kontakt med din fastighetsägare.

Varför?

Bostäderna runt Termikgatan har varit under uppbyggnad och gatan har därför inte kunnat färdigställas. Men nu är bostäderna tillräckligt klara för att vi ska kunna bygga klart gatan.

Målet är att Södra Ladugårdsängen ska bli en grön och aktiv stadsdel - här planerar vi med människan i fokus!

Stadsdelens utveckling styrs av ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och grönska och ytor för aktiviteter ska prägla områdets gator, parker och innergårdar. Här prioriteras rekreation som promenader och cykelturer, idrott, lek och umgänge före bilparkering i markplan. Området ligger nära service, aktiviteter och kollektivtrafik. Här ska det vara enkelt att leva ett liv utan bil.

Mer information om Södra Ladugårdsängen finns på orebro.se/byggorebro.

Tidplan

Planerad byggstart hösten 2022.

Klart vintern 2023/2024

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019–21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!