Åbybron, Västhagagatan

Kartbild över Åsbybron

Karta över Åsbybron Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norra Ånsta.

Vad utför vi för arbete?

Underhåll enligt underhållsplan för broar.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetet genomförs etappvis. Trafikflödet kommer begränsas till en fil i vardera riktning till skillnad från dagens två filer i vardera riktning.

Varför utförs arbetet?

För att broar ska upprätthålla sin maximala livslängd krävs vissa insatser av underhåll då alla brons delar inte har samma livslängd.

Utförare

Betongteknik Väst AB.

Kontaktpersoner

Projektledare: Sebastian Nilsson, 019-21 10 00.

Byggledare: Rickard Andersson, 019-21 10 00.

Trafikplanerare: Stefan Lange, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart 4 april 2022.
Planerat vara klart 19 augusti 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!