Vältgatan förlängs

Karta över arbetsområde för gatuarbete vid Vältgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norra delen av västra Pilängen.

Vad utför vi för arbete?

Vältgatan ska förlängas med cirka 550 meter. Vi kommer att anlägga ledningar för vatten, spillvatten, el, fiber och fjärrvärme och diken för dagvatten.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Under perioden som arbetena pågår kommer byggtrafik att påverka framkomligheten på intilliggande vägar. Kör försiktigt i området.

De som använder den närliggande skogen som rekreationsområde kan fortfarande göra det, med viss försiktighet i närheten av arbetsområdet.

Varför utförs arbetet?

Arbetet är en del i anläggandet av ett nytt industriområde.

Utförare

Skanska.

Kontaktpersoner

Projektledare VA: Joakim Skog, 019-21 10 00
Projektledare gata: Ronny Strand, 070-579 07 13
Byggledare: Erik Groth, 019-17 52 25

Tidplan

Byggstart 7 mars 2022.
Planerat att vara klart i september 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!