Gaxevägen, nybyggnad av väg, belysning och VA-ledningar till nytt bostadsområde

Nybyggnad av gata, vatten och avlopp samt belysning

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Törsjö 1:8, Marieberg.

Vad utför vi för arbete?

Vi kommer anlägga ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, el och fiber. Vi kommer även att anlägga en ny väg (Gaxevägen) med tillhörande gatubelysning.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Under perioden som arbetena pågår kommer byggtrafik att påverka framkomligheten på intilliggande vägar. Kör försiktigt i området.

Cykelvägen parallellt med Mobackavägen kommer ledas om under våren 2022.

Varför utförs arbetet?

Arbetena är en del i anläggandet av ett nytt bostadsområde.

Utförare

Tranab.

Kontaktpersoner

Projektledare VA: Joakim Skog, 019-21 10 00
Projektledare gata: Ronny Strand, 070-579 07 13
Byggledare: Mårten Eriksson, 073-154 97 71

Tidplan

Byggstart 1 mars 2022.
Planerat att vara klart i oktober 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!