Gatuarbete i Brickebacken för att anpassa för snabbussar

Under 2022 utför vi gatuarbete i Brickebacken för att anpassa gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem med snabbussar. 

Karta över BRT-linjen med busshållplatserna i Brickebacken utmärkta samt färdiga delsträckor.

På kartan ser du var gatuarbetet sker - den mörkgröna markeringen visar sträckan i Brickebacken och den ljusblå markeringen visar sträckor som redan är anpassade för snabbussar. Klicka på bilden för att se den i större format.

Område

Brickebacken i södra Örebro

Vad ska göras?

Gatuarbetet i Brickebacken gäller framför allt ombyggnation av busshållplatser. Det kommer inte byggas egna busskörfält, utan bussen kommer använda samma vägar som övriga fordon.

För att skapa trygga och säkra vägar till och från busshållplatserna anpassar vi även gångbanor och sätter upp ny belysning i anslutning till hållplatserna.

Busshållplatserna byggs om en i taget, för att framkomligheten i området ska vara så bra som möjligt under byggtiden.

Busshållplatser

Busshållplats Brickebacken C blir kvar ungefär som de är idag, fast med viss förskjutning. Anknytande gång- och cykelbanor anpassas för att skapa trygga och säkra vägar till och från hållplatserna. Det görs en ordentlig gångpassage över Saxons väg.

Busshållplats Björkrisvägen i södergående riktning flyttas norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna förläggs mitt emot varandra. Vi gör en ny gångbana med belysning intill busshållplatsen.

Busshållplats Granrisvägen tas bort, eftersom busshållplats Brickebacken C ligger nära. Både busshållplatserna kan inte finnas kvar eftersom det då skulle bli för täta stopp för att kunna följa tidsschemat.

Två nya busshållplatser anläggs norr om den befintliga vändplatsen. Vi gör gångbanor till de nya hållplatserna. Arbetet samordnas med byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i området, vars detaljplan ännu inte blivit godkänd. Vi återkommer med mer information när planeringen är färdig.

Information till verksamheter

Vi har en dialog med verksamheter i området, som påverkas av ombyggnationen, för att hitta så bra lösningar som möjligt för alla parter.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Fotgängare och cyklister

Gång- och cykelbanor är öppna som vanligt. Ta gärna en promenad eller cykla istället för att ta bilen.

Fordonstrafik

Del av Saxons väg stängs av när vi bygger om hållplats Björkrisvägen, det vill säga vid byggplatsen Björkrisvägen kommer gatan att stängas av helt. Du som ska till Tallrisvägen eller Brickebacken centrum åker via Gällerstavägen. Följ skyltning på plats.

Arbetet beräknas pågå under perioden juni-augusti 2022.

Saxons väg, vid hållplats Brickebacken C, stängs av när vi bygger om den hållplatsen. Du som ska till Björkrisvägen åker via den norra delen av Saxons väg. Du som ska mot Tallrisvägen åker via Gällerstavägen. För verksamheter i Brickebacken centrum blir det snabbaste vägen via Gällerstavägen. Följ skyltning på plats.

Arbetet beräknas pågå under perioden augusti-oktober 2022.

Busshållplats Granrisvägen kommer tas bort efter att vi färdigställt busshåll­platserna Björkrisvägen och Brickebacken C. När vi river busshållplatsen kan det bli begränsad framkomlighet. Vi ber dig därför att visa hänsyn och köra försiktigt förbi arbetsplatsen.

Arbetet beräknas pågå under perioden oktober-november 2022.

Kollektivtrafik

När arbete görs vid Björkrisvägen och Brickebacken Centrum är dessa hållplatser avstängda. Bussen stannar vid hållplatserna Tallrisvägen och Granrisvägen.

Vi förstår att avståndet från Björkrisvägen till Granrisvägen är långt, men detta är det bästa alternativet för att färdigställa de nya busshållplatserna så fort som möjligt. Du som brukar använder busshållplatsen på Granrisvägen kan också använda hållplatsen på Barkvägen.

Hållplats Granrisvägen kommer tas bort under perioden oktober-november 2022. Du som vanligen använder hållplats Granrisvägen hänvisas från och med oktober till busshållplatserna Brickebacken C och Tallrisvägen.

Utryckningsfordon

Vi har en löpande dialog om avstängningarna med blåljusorganisationer (ambulans, brandkår och polis).

Tidsplan

Arbetet påbörjas 7 juni och beräknas vara färdigt i november 2022.

Varför utförs arbetet?

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Örebro kommun påbörjade under våren 2021 byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Nu anpassar vi gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som byggs om under 2021–2025. Arbetet i Brickebacken är delsträcka 3.

Kontaktpersoner

Philip Kabunga, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00.

Ronny Strand, byggledare

Mer information om snabbussarna

Läs mer om arbetet med att anpassa för snabbussar på orebro.se/snabbussar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!