Skottvägen, ny gång- och cykelväg

Kartskiss över arbetsområdet

Blå markering = Asfaltering och Röd = Ny gång- och cykelbana. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Bettorp.

Vad utför vi för arbete?

Vi bygger nya och asfalterar befintliga gång- och cykelvägar längs med Skottvägen.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetsområdet ligger i nära anslutning till befintlig väg, men kommer inte att påverka framkomligheten nämnvärt.

Varför utförs arbetet?

Det behövs nya gång- och cykelvägar i ett nyetablerat område.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare Julianna Pap, 019-21 10 00.
Byggledare Bert Asplund, 019-21 10 00.

Tidplan

Byggstart december 2021.
Planerat vara klart augusti 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!