Bakom Virginska skolan, f.d. Södra allén, återställning efter byte av VA-ledningar

Karta över arbetsområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Söder, Virginska skolan, f.d. Södra allén.

Varför utförs arbetet?

Vatten och avlopp har bytt ut gamla VA-ledningar för att minska risken för framtida läckor. Nu väntar återställningen efter detta arbete.

Tidsplan

Återställning och asfaltering förväntas påbörjas under 2022.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Kontakt

Anna-Britha Ulvenklev, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!