Sörbyängsvägen, ombyggnation

Kartillustration över Sörbyängen och dess vägar.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Sörbyängen.

Vad ska vi göra?

Under hösten 2021 t.o.m. hösten 2022 bygger Örebro kommun om Sörbyängsvägen. Byggnationen omfattar nya dagvattenledningar, ny vägkropp, nya parkeringsplatser, trottoarer, en ny busshållplats öster om Lavendelvägen, tillskapande av ett mindre torg vid korsningen Mejramsvägen samt trädplantering längs med södra sidan Sörbyängsvägen.

Hur påverkar detta mig?

Arbetet innebär att biltrafiken leds om via nya Tamarindvägen för den östvästliga trafiken längs med Karlsdalsallén/Sörbyängsvägen.

För boende på Lavendelvägen kommer en tillfartsväg finnas från Tamarindvägen. För boende på Mejramsvägen kommer biltrafiken ledas om via Kaprisvägen och Basilikavägen då korsningen Mejramsvägen/Sörbyängsvägen stängs av stora delar av tiden.

För gående och cyklister så kommer gång- och cykelvägen längs Sörbyängsvägen och Karlsdalsallén vara öppen på norra sidan och med viss tillfällig anpassning för när arbeten pågår vid korsningen Mejramsvägen.

För gående/cyklister till Sörbyvägen och Sörbybacken kommer en tillgänglig gångväg finnas på östra sidan Sörbyvägen.

Varför sker detta arbete?

Arbetena sker inför kommande exploatering av området Tamarinden. Sörbyängsvägen behöver flyttas för att möjliggöra de nya husbyggnationer.

Tidplan

  • Byggstart: oktober 2021.
  • Planerat klart: maj 2022.

Utförare

Skanska Sverige AB

Projektledare

Caroline Hellund, 019-21 00 00

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 00 00.

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019-21 00 00.

2022-05-25 Nu är Sörbyängsvägen öppen för trafik igen

Mellan oktober 2021 och maj 2022 har vi byggt om Sörbyängsvägen och Sörbyvägen för att möjliggöra byggnation av det nya bostadsområdet Tamarinden. Här kan du läsa mer om Tamarinden

Vad har vi gjort?

Sörbyängsvägen har byggts om och anpassats till den planerade bebyggelsen som under de kommande åren kommer att byggas söder om gatan. Sörbyängsvägen har fått en ny väg, dagvattenledningar, en ny busshållplats och passager över gatan.

På södra sidan har gatan fått en ny gångbana, parkeringsplatser samt planteringsytor med plats för träd. Norr om korsningen Sörbyängsvägen/Mejramvägen har även ett litet torg byggts.

Sörbyvägen har byggts om från en grusväg till en asfalterad gata med gång- och cykelbana, parkeringsplatser och planteringar.

Vad återstår att göra?

Under sommaren 2022 kommer alla planteringsytor prydas med ängsblommor fram till dess att träden och buskarna kommer på plats under hösten 2022.

På södra sidan av Sörbyängsvägen kommer ytor påverkas av kommande husbyggnationer och därmed sker inte nån plattläggning av gångbanan. Likaså kvarstår en del justeringar av korsningar som anpassats för den kommande byggtrafiken. När husen börjar bli klara vid Tamarinden området kommer återstående arbeten längs med Sörbyängsvägen att genomföras. Det planeras att bli klart under 2026.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!