Sörbyängsvägen, ombyggnation

Kartillustration över Sörbyängen och dess vägar.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Sörbyängen.

Vad ska vi göra?

Under hösten 2021 t.o.m. hösten 2022 bygger Örebro kommun om Sörbyängsvägen. Byggnationen omfattar nya dagvattenledningar, ny vägkropp, nya parkeringsplatser, trottoarer, en ny busshållplats öster om Lavendelvägen, tillskapande av ett mindre torg vid korsningen Mejramsvägen samt trädplantering längs med södra sidan Sörbyängsvägen.

Hur påverkar detta mig?

Arbetet innebär att biltrafiken leds om via nya Tamarindvägen för den östvästliga trafiken längs med Karlsdalsallén/Sörbyängsvägen.

För boende på Lavendelvägen kommer en tillfartsväg finnas från Tamarindvägen. För boende på Mejramsvägen kommer biltrafiken ledas om via Kaprisvägen och Basilikavägen då
korsningen Mejramsvägen/Sörbyängsvägen stängs av stora delar av tiden.

För gående och cyklister så kommer gång- och cykelvägen längs Sörbyängsvägen och Karlsdalsallén vara öppen på norra sidan och med viss tillfällig anpassning för när arbeten pågår vid korsningen Mejramsvägen.

För gående/cyklister till Sörbyvägen och Sörbybacken kommer en tillgänglig gångväg finnas på östra sidan Sörbyvägen.

Varför sker detta arbete?

Arbetena sker inför kommande exploatering av området Tamarinden. Sörbyängsvägen behöver flyttas för att möjliggöra de nya husbyggnationer.

Tidplan

  • Byggstart: oktober 2021.
  • Planerat klart: september 2022.

Utförare

Skanska Sverige AB

Projektledare

Caroline Hellund, 019-21 00 00

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 00 00.

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019-21 00 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!