Sandbackavägen, ombyggnation, nya gång- och cykelvägar m.m.

karta över nya gatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Mellringe.

Vad ska vi göra?

Sandbackavägen kommer att byggas om och kompletteras med gång- och cykelbanor, parkeringar, ny belysning samt en cirkulationsplats. Det blir ingrepp på VA-anläggningen i samband med gatuarbetet.

Hur påverkar detta mig?

Framkomligheten kommer att vara begränsad då arbetet pågår men all trafik kan ta sig igenom området.

Varför sker detta arbete?

Det är förberedelser inför byggnationen av detaljplan Längbro 2:77 Heden, som är ett nytt bostadsområde söder om Sandbackavägen.

Tidplan

  • Från onsdag den 25 maj och tills projektet är klart kommer trafiken att ledas rakt igenom den nybyggda cirkulationsplatsen.
  • Under vecka 23 kommer det vara störningar i trafiken under två dagar på grund av vägarbeten. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.
  • Arbetet i sin helhet planeras vara klart sommaren 2022.

Utförare

Brogrund Mark AB.

Projektledare

Erik Groth, 019-21 00 00, erik.groth@orebro.se.

Byggledare

Marcus Örtenholm, 070-527 25 55, marcus.ortenholm@pontarius.com

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019-21 00 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!