Ombyggnation av Fabriksgatan

Kartbild Kulturkvarteret, Fabriksgatan och Nygatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Område

Fabriksgatan mellan Nikolaigatan och Rudbecksgatan.

Vad ska vi göra?

Ombyggnation av gator för anpassning till Kulturkvarteret och ny
BRT-busshållplats.

Hur påverkar detta mig som trafikant?

Det innebär att Fabriksgatan, mellan Rudbecksgatan och Nikolaigatan samt en del av Nygatan, kommer vara avstängd större delen av tiden fram till årsskiftet. De som har infarter längs Fabriksgatan, samt gående, cyklister och räddningstjänst kommer kunna ta sig fram.

Varför utförs arbetet?

Vi behöver anpassa området till nya Kulturkvarteret och BRT-busshållplatsen.

Utförare

Brogrund

Projektledare

Emma Lindgren, 019-21 10 00, emma.lindgren@orebro.se

Byggledare

Jens Gärskog, 019-21 10 00, jens.garskog@orebro.se

Trafikplanerare

Frida Sunesson, 019-21 10 00

Tidplan

Byggstart 2 augusti 2021.
Planerat klart 31 december 2021.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!