Hindergårdsgatan, ombyggnation och färdigställande av gata

Kartbild över Hindergårdsgatan med gator runtom.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera

Område

Hindergårdsgatan, Rynningeåsen

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga ett nytt cykelstråk som knyter ihop Hindergårdsgatan med Pionjärgatan.

Hur påverkar detta mig som trafikant?

Under arbetet kommer framkomligheten på Hindergårdsgatan vara begränsad. När gatan är färdigställd kommer den nya cykelvägen bidra för en säkrare framkomlighet i området.

Varför utförs arbetet?

Som en del i utbyggnaden av Rynningeåsens bostadsområde färdigställs Hindergårdsgatan för att öka framkomligheten i området. En cykelgata byggs för att öka tillgängligheten för cyklister.

Utförare

Tranab AB.

Projektledare

Peter Lindqvist, 019-21 10 00, peter.lindqvist@orebro.se

Byggledare

Peter Lindqvist, 019-21 10 00, peter.lindqvist@orebro.se

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019-21 10 00

Tidplan

Byggstart 9 augusti 2021.
Planerat klart 1 juni 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!