Östra Nobelgatan, byggnation av cykel- och gångbana

Kartbild över avstängning på Östra Nobelgatan.

Blåmarkerat område visar ombyggnation

Område

Centrum.

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi bygger cykel- och gångvägar längs med Östra Nobelvägen.

Hur påverkar det mig?

Begränsad framkomlighet och sänkta hastigheter i området. Välj annan väg om möjligt. Planerat nattarbete under vecka 17 (fräsning i asfalt). Under delar av byggperioden kommer även trafikljuset vid Storgatan/Östra Nobelgatan att stängas av.

Varför utförs arbetet?

För att ansluta skola till Örebros cykel- och gångvägar.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare Nickas Söderberg, 019-21 10 00
Byggledare Alexander Örtensjö 019-21 10 00

Tidplan

Planerad byggstart vecka 17. Preliminärt klart sommaren 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!