Underhållsarbete av Nåldammen vid Slottet

Karta över Svartån vid Örebro slott. Två färgmarkeringar på kartan visar var Nål- och Kvarndammen ligger.

Karta över de områden där underhållsarbetet sker.

Område

I och runt Svartån vid Örebro Slott i centrala Örebro. Längs Storbron, Trädgårdstorget och Kansligatan.

Vad utför vi för arbete?

Vi utför ett underhållsarbete av Nål- och Kvarndammen för att dels förlänga dammarnas livslängd, men även för att trygga och säkra arbetsmiljön för de driftarbetare som arbetar där.

Underhållsarbetet består av byten av luckor, tätning av stenmurar, installering av nytt elskåp och bygget av ett spelhus.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetet kommer inte att påverka trafiken märkvärt.

För att ge plats åt bygget av spelhuset kommer en biljettautomat som står på Trädgårdstorget/Engelbrektsgatan att tas bort inför byggarbetet.

Utförare

NCC.

Tidsplan

Renovering av flödbord i Nåldammen har påbörjats. Nya metalluckor installeras i Nåldammen i april och blir klart under juni 2021.

Renovering av två luckor vid Kvarndammen samt byggnation av spelhus (vid Kansligatan och Trädgårdstorget) påbörjas efter sommaren och förväntas vara klart november 2021.

Projektledare

Petter Norén, Norconsult, 010-1418000.

Byggledare

Ulf Löfroth, Norconsult, 010-148389, ulf.lofroth@norconsult.com

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!