Utbyggnad av nytt bostadsområde i norra Mosås

Karta över arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där det går att zooma och navigera.

Område

Mosås.

Vad utför vi för arbete?

Örebro kommun ska bygga nya gator, gång-och cykelbanor samt VA-ledningar för att möjliggöra nya bostäder i Mosås. I projektet ingår även en ny lekpark samt öppna ytor och kullar. Ett större dike genom området ska få en ny sträckning längs väg 681. En ny
kommunal förskola kommer byggas i anslutning till Viktor Dahléns väg.

Hur påverkar det mig som trafikant?

De nya områdena ansluter till befintliga vägar. Befintlig trafik kommer påverkas i mindre omfattning när anslutningarna byggs.

Tidsplan

Byggstart februari–mars 2021. Planeras vara klart till hösten 2022.

Utförare

Infra-Con Sverige AB

Projektledare

Erik Groth, 019-21 10 00, erik.groth@orebro.se


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!