Rudbecksgatan och Universitetsallén, anpassning för nya snabbussar

Under 2021 utför vi gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för nya snabbussar.

Karta över etapp 1 med den första delsträckan markerad. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Karta över etapp 1 med den första delsträckan markerad. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Öster.

Varför utförs arbetet?

Örebro kommun kommer under våren 2021 att påbörja byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Därför behöver vi anpassa gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken–Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och kommer att byggas om under 2021.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Vi planerar för att trafiken ska kunna köra i ett körfält förbi de ställen där arbeten utförs. Det kommer att bli vissa störningar under byggtiden, men vi kommer att hänvisa till andra gator och parkeringar för att underlätta framkomligheten.

Tidsplan

Just nu planerar vi för hur byggnationen ska gå till och hur vi på bästa sätt kan genomföra arbetet med minsta möjliga påverkan på både trafiken och verksamheter längs sträckan.

Vi påbörjar upphandling av entreprenad i början av februari 2021. Preliminärt datum för byggstart är 1 april 2021. Uppskattad byggtid för hela den första delsträckan är idag 6–7 månader. Dessa förutsättningar kan komma att ändras ju närmare byggstart vi kommer.

Tidsplan första delsträckan.

Kontaktperson

Philip Kabunga, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00.

Mer information om snabbussar

Läs mer på orebro.se/snabbussar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!