Östra Ringstorp, ny lokalgata och VA-ledningar

karta över nya gatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ringstorp.

Vad ska vi göra?

Under 2021 kommer vi att bygga en ny gata med cykelbana och nya VA-ledningar mellan Korpralsgatan och Stenfastagatan i östra Ringstorp. Gatan kommer att få hastigheten 30 km/h och farthinder i båda ändarna. Gatan byggs för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en ny förskola i området (detaljplan 1880-P967).

Vi kommer även att skapa ett mer inbjudande naturområde runt dagvattendammarna. Längs den östra sidan av dammarna bygger vi en grusbelagd gång- och cykelväg med belysning. I den södra delen av området bygger vi en grillplats, och i den norra delen en ny lekplats.

Hur påverkar detta mig?

Under perioder kommer du att påverkas som när arbete utförs på Generalsgatan och Stenfastagatan, delar där det normalt färdas trafik.

Vi ber er att vara försiktiga vid framförande av fordon vecka 38–40 när du rör dig i området.

Tidplan

  • Vecka 38 påbörjas arbetet med justering inför asfalt och beläggning av asfalt på ytor som påverkats i projektet på Generalsgatan och Stenfastagatan. Arbetet beräknas vara klart vecka 40, med reservation för eventuella problem eller komplikationer under arbetets gång.
  • Arbetena med gata, VA-ledningar och grillplats beräknas vara klart i november 2021.
  • Arbetet med lekplatsen kommer att genomföras under hösten 2021 av Örebro kommun.

Mer information

Detaljplan 1880-P967 visar bland annat var planerad ny bostadsbebyggelse och förskola får byggas.Följ länken och klicka på området i kartan för att läsa detaljplanen.

Utförare

NCC Sverige AB

Projektledare

Erik Groth, 070-530 14 80, erik.groth@orebro.se.

Byggledare

Marcus Enocsson, 070-527 25 55.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!