Östra Ringstorp, ny lokalgata och VA-ledningar

karta över nya gatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ringstorp.

Vad ska vi göra?

Under 2021 kommer vi att bygga en ny gata med cykelbana och nya VA-ledningar mellan Korpralsgatan och Stenfastagatan i östra Ringstorp. Gatan kommer att få hastigheten 30 km/h och farthinder i båda ändarna. Gatan byggs för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en ny förskola i området (detaljplan 1880-P967).

Vi kommer även att skapa ett mer inbjudande naturområde runt dagvattendammarna. Längs den östra sidan av dammarna bygger vi en grusbelagd gång- och cykelväg med belysning. I den södra delen av området bygger vi en grillplats, och i den norra delen en ny lekplats.

Hur påverkar detta mig?

Gatorna närmast arbetsområdet kommer att vara öppna för trafik precis som vanligt under nästan hela byggtiden.

Framkomligheten begränsas endast under 1–2 veckor när de nya ledningarna ska kopplas ihop med befintliga ledningar på Korpralsgatan/Generalsgatan i söder och Stenfastagatan i norr. Vi kommer då även att behöva stänga av vattnet i korta perioder. De fastighetsägare som berörs kommer att få information i god tid.

Tidplan

Under hösten har vi avverkat skog i området för att förbereda för den nya gatan. Preliminär byggstart för gata och VA-ledningar är februari 2021.

Arbetena med gata, VA-ledningar och grillplats beräknas vara klart i november 2021.

Lekplatsen kommer att byggas i ett senare skede, när gatan är färdigbyggd.

Mer information

Detaljplan 1880-P967 visar bland annat var planerad ny bostadsbebyggelse och förskola får byggas. Följ länken och klicka på området i kartan för att läsa detaljplanen.

Utförare

Upphandling av entreprenör pågår.

Projektledare

Erik Groth, 070-530 14 80, erik.groth@orebro.se.

Byggledare

Marcus Enocsson, 070-527 25 55

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!