Förlängning av gång- och cykelbana längs Gällerstavägen

Område

Norra Bro

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga ut den gång- och cykelbana som idag slutar vid Anders Petters väg i Norra bro, ner till Silver-Anders väg. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning. På Gällerstavägen i höjd med Lilla Ässkogsvägen kommer även en ny hållplats att byggas.

Hållplatsen kommer att vara utformad som ett timglas för att möjliggöra säker passage samt förses med väderskydd.

Hur påverkar detta mig?

En ny gång- och cykelväg på sträckan kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att gå och cykla längs Gällerstavägen, vilket möjliggör säkrare och snabbare skol- och arbetspendling mellan Norra Bro och Örebro. Den nya hållplatsen kommer att innebära en säker hållplatsmiljö för dem som väljer att resa till och från Norra Bro med buss.

Varför?

Den som vill cykla eller gå mellan Norra Bro och Örebro är idag hänvisad till blandtrafik på Gällerstavägen eller till någon av de mindre vägarna inne bland bebyggelsen i Norra Bro. Att gå och cykla i blandtrafik på Gällerstavägen är inte trafiksäkert då hastigheten är reglerad till 50 km/h, då andelen tung trafik är stor och gatan saknar belysning.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Genom att bygga ut gång- och cykelbanan i Norra Bro ökar tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla in till Örebro. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Den nya busshållplatsen kommer att utformas med hänsyn till de krav som finns på tillgänglighet, vilket innebär att alla med enkelhet ska kunna nyttja hållplatsen.

Tidplan

Projektet beräknades vara klart vintern 2020. Arbetet är nu pausat på grund av reviderad investeringsbudget, men planeras återupptas och färdigställas 2023.

Kontaktperson

Andreas Ahlstam, 019-21 10 00, andreas.ahlstam@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!