Förlängning av gång- och cykelbana längs Gällerstavägen, etapp 2

Karta över Gällerstavägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Brickebacken och Brickeberg

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.

Hur påverkar detta mig?

En ny gång- och cykelväg på sträckan kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att gå och cykla längs Gällerstavägen, vilket möjliggör säkrare och snabbare cykling på sträckan.

Varför?

Den som vill cykla eller gå mellan Norra Bro och Örebro är idag hänvisad till blandtrafik på Gällerstavägen eller till cykelstråket i östra delen av Brickebacken som går på baksidan av bebyggelsen mot skogen.

Det befintliga cykelstråket är en omväg för cyklister och upplevs som otryggt när det är mörkt. Att gå och cykla i blandtrafik på Gällerstavägen är inte trafiksäkert då hastigheten är reglerad till 50 km/h och då det förekommer tung trafik på sträckan.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra och gen infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Genom att bygga ut gång- och cykelbanan ökar tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet beräknades vara klart vintern 2020. Arbetet är nu pausat på grund av reviderad investeringsbudget, men planeras återupptas inom några år.

Kontakt

Andreas Ahlstam, 019-21 10 00, andreas.ahlstam@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!