Ombyggnation av vändplats vid Rostaskolan

Karta över arbetsområde.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Rostaskolan, Otto E Andersens gata.

Vad utför vi för arbete?

Vi utför ombyggnation av vändplanen och gör en trafiksäkring i korsningen mellan gång- och cykelväg samt infart till parkering och inlastning till Rostaskolan.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Gång- och cykeltrafik kommer att ha full framkomlighet under hela byggtiden. Biltrafik kommer att vända tidigare på Otto E Andersens gata vid parkeringen, transporter till Rostaskolan kommer kunna köra genom området.

Varför utförs arbetet?

Vi ska bygga om vändplanen för att underlätta för större bussar att vända utan att backa.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Tidsplan

Byggstart 23 november 2020.
Planerat klart för i år 18 december 2020. Återkommer under våren 2021 och färdigställer.

Projektledare

Ulrika Svensson, 019-21 10 00, ulrika.svensson@orebro.se.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Trafikplanerare

019-21 10 00.

Anvisningskarta för varutransporter

Karta över arbetsområde för varutransporter.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!