Södra delen av Kamomillgatan, gatuarbete

Kartbild över gatuarbete vid södra delen av Kamomillgatan.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Sörby.

Vad utför vi för arbete?

Arbetena omfattar gångbana, infarter till p-platser innergård och källargarage på södra sidan av Kamomillgatan, p-platser utmed gatan samt gatubelysning. Arbetena omfattar endast södra delen av gatan.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Parkering förbjuden kommer att råda på hela gatan under tiden för arbetenas utförande. Gatan kommer även att vara enkelriktad under större delen av tiden. Vidare kommer under en kortare period, cirka 1 vecka, infarten till p-platser innergård fastighet från Kamomillgatan att vara avstängd för trafik. Hänvisning kommer då att ske till temporärt anordnad infart från Åbroddgatan. Skyltar och annan anvisning kommer att sättas upp lokalt på plats.

Varför utförs arbetet?

Arbetena utförs för att färdigställa södra delen av gatan, benämnd Etapp 1.

Utförare

NCC.

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00, anders.morsten@orebro.se.

Byggledare

Bert Asplund, 019-21 10 00.

Tidsplan

Byggstart vecka 39.
Planerat klart vecka 42.

Senast uppdaterad: 15 september 2020
Publicerad: 15 september 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!