Längbrogatan, färdigställande av gång- och cykelbanan vid kv. Mejeriet

Längbrogatan vid kvarteret Mejeriet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norr.

Vad utför vi för arbete?

Vi kommer i samband med färdigställande av allmänplatsmark mot fastigheten kvarteret Mejeriet bygga en separerad gång- och cykelbana, flytta några träd som konkurrerar med nya infarter, gräva ny belysning. Vi gör även en hastighetssäkring för att förenkla anslutning till och från ny gång- och cykelbana vid Ormbunksvägen.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Det kommer under vissa delar av arbetet att vara begränsad framkomlighet.

Varför utförs arbetet?

Vi utför det här arbetet för att uppdatera befintlig gångbana till en separerad gång- och cykelbana som på ett bättre sätt ansluter till det nya kvarteret.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Axel Carlsson, 019–21 10 00, axel.carlsson@orebro.se.

Byggledare

Jens Gärskog, 019–21 10 00, jens.garskog@orebro.se.

Trafikplanerare

019–21 10 00.

Tidsplan

Byggstart juni 2020.

Planerat klart oktober 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!