Travbanevägen, gatu- och VA-arbeten för nytt villaområde

Gatu- och VA-arbeten för nytt villaområde

Klick på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Marieberg.

Vad utför vi för arbete?

Anläggningsarbeten omfattande gata, vatten, avlopp och gatubelysning.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Under tiden arbetet pågår kommer Travbanevägen att stängas av för fordonstrafik på den sträcka som anläggningsarbeten utförs på.

Infarten till återvinningsstationen och Mariebergs skola kommer att vara öppen för fordonstrafik för fordon som kommer norrifrån, från Mobackavägen.

De gång- och cykelbanor som behöver stängas av under arbetet kommer att ersättas med temporära gång- och cykelbanor.

Skyltar och annan anvisning kommer att sättas upp på plats.

Varför utförs arbetet?

Arbetet utförs för att iordningställa gata, vatten, avlopp och gatubelysning för nytt villaområde.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Anders Morsten, 019-21 10 00, anders.morsten@orebro.se

Byggledare

Kenneth Cajfeldt, 019-17 52 29.

Tidsplan

Byggstart under våren 2020.

Arbetet planeras vara klart i november 2020.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Publicerad: 18 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!