Vi förbereder för snabbussar

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem med snabbussar, som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Nu anpassar vi gatorna för den första etappen, från Brickebacken till Tegnérlunden, som beräknas vara klar år 2025.

En buss anländer vid en hållplats med det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar.

En buss anländer vid en hållplats med det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Foto: Fredrik Kellén

Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med hög turtäthet, egna körfält, anpassade hållplatser, förtur i trafikkorsningar och digital biljettkontroll. Bussarna går dessutom på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp.

Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

Kartan visar den första etappen för de nya snabbussarna, mellan Brickebacken–Tegnérlunden. Etappen är uppdelad i nio delsträckor.

Karta Brickebacken - Tegnerlunden.

Gatuarbete längs Rudbecksgatan

Under 2023 fortsätter arbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, som är delsträcka 4-5. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan. Gatuarbetet samordnas med flera andra arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro. Läs mer om gatuarbetet längs Rudbecksgatan och hur det påverkar dig.

Gatuarbete längs Östra Bangatan

Under 2024 anpassar via Östra Bangatan för Citylinjen, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan. Sträckan, som är delsträcka 7-8, är en viktig del i att färdigställa busstråket mellan Brickebacken och Resecentrum. Läs mer om gatuarbetet längs Östra Bangatan och hur det påverkar dig.

För att undvika trängsel, köer och dålig luft

Vi måste börja resa mer hållbart. Idag tar häften av oss bilen när vi ska någonstans och ungefär varannan bilresa är kortare än fem kilometer. I de flesta bilar sitter bara en person. Om vi fortsätter resa som idag kommer trängsel, köer och dålig luft bli vardag i Örebro. Vi behöver hitta ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar. Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av BRT.

Mer information

Läs mer om vad BRT är och varför vi inför det nya kollektivtrafiksystemet på snabbussar.regionorebrolan.se

Kontaktperson

Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad: