Vi förbereder för snabbussar

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan.

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Första etappen kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

Mer information om projektet

Projektet har en egen webbplats där du kan läsa mer om vad BRT är och varför vi inför det. Här kan du även ta del av vanliga frågor och svar samt fördjupad information i form av dokument och rapporter.

Gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén

Under 2021 utför vi gatuarbeten längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för de nya snabbussarna. Här kan du läsa mer om arbetet och hur det påverkar dig som trafikant.

Vy över Rudbecksgatan som illustrerar de nya snabbussarna med egna körfält.

Vy över Rudbecksgatan. Illustration: Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!