Viktor Dahléns väg (förlängning), byggnation av ny väg samt nya ledningar

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Mosås, mellan Bodekullsvägen och Trafikverkets länsväg 681.

Vad utför vi för gatuarbete?

Arbetet omfattar nya vatten- och avloppsledningar, ny gata inkl. cykelväg, träd­planteringar och två nya busshållplatser.

Hur påverkar det mig?

Under tiden som byggnationen pågår kommer Bodekullsvägen under vissa perioder att vara enkelfilig förbi arbetsområdet. Gående och cyklister kommer att hänvisas till den ena eller andra sidan längs vägen beroende på pågående arbete och det kommer att skyltas på plats vad som gäller för alla trafikanter.

Nu jobbar vi med:

  • Under vecka 20 och 21 kommer beläggningsarbeten utföras, både på Bodekullsvägen och inne på den nya Viktor Dahlens väg.
  • Under måndag, tisdag och eventuellt onsdag vecka 21 sker beläggningsarbeten på Bodekullsvägen vilket kommer ge upphov till störning för befintlig trafik. Flaggvakter kommer användas för att reglera trafiken, respektera flaggvakternas signaler.
  • Övriga arbeten som sker från vecka 20 och framåt är uppsättning av ny belysning och justering av alla nya och omkringliggande ytor.
  • Om alla moment och beslut går enligt plan kommer den nya Viktor Dahlens väg öppnas i slutet av juni men vi ber om att få återkomma med mer exakt besked, förändringar kan ske i detta.

Örebro kommun tackar för att trafikanter visar hänsyn till pågående arbeten och passerar arbetsplatsen med försiktighet.

Varför utförs gatuarbetet?

Vägen byggs ut för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i direkt anslutande områden.

Utförare

Skanska AB

Kontaktpersoner

Projektledare Gata, Eva Gustafsson, 019-21 10 00.
Projektledare VA/Byggledare, Erik Groth, 070-530 14 80.

Tidplan

Byggstart augusti 2019.

Planerat klart sommaren 2020.

Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 25 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!