Landbotorpsallén, gång- och cykelpassage

Kartbild över landbotorpsallén.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ladugårdsängen.

Vad ska vi göra?

En gång- och cykelpassage ska byggas över Landbotorpsallén i anslutning till gatans korsning med Stenbackevägen.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister på sträckan och bidrar till en ökad trafiksäkerhet och tydlighet.

Varför?

En gång- och cykelpassage saknas på platsen vilket medför större omvägar för gående och cyklister. I projektet med ombyggnation av Stenbackevägen byggs en ny gång- och cykelbana på Stenbackevägens östra sida, till vilken den nya passagen kommer att anslutas. Tillsammans bidrar åtgärderna till en ny gång- och cykelkoppling mellan Södra Ladugårdsängen och centrala Örebro.

Genom att öka framkomligheten i gång- och cykelnätet blir det mer attraktivt att gå och cykla. Vilket går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019–21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!