Gyrogatan, byggnation av gata, park samt gång- och cykelbana

Område

Södra Ladugårdsängen

Vad ska vi göra?

Nybyggnation av gata, park samt gång- och cykelbana.

Hur påverkar det mig?

Det kommer att bli begränsad framkomlighet till och från boende och verksamheter i området.

Tidplan

I dagsläget är det oklart när byggnationen kan starta. Örebro kommun har genomfört upphandling av entreprenör för att färdig­ställa Gyro­gatan, men beslutet har överklagats. Det kan ta mellan 6–12 månader innan ärendet avgörs i Förvaltnings­rätten och först efter det vet vi hur projektet kan gå vidare.

Kontaktpersoner

Projektledare Philip Kabunga, 019-21 10 00, philip.kabunga@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!