Lilla Ässkogsvägen/Gällerstavägen, ombyggnation av busshållplats

Karta busshållplats Gällerstavägen

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norra Bro

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att befintlig busshållplats på Gällerstavägen som ligger i höjd med Lilla Ässkogsvägen byggs om till en timglashållplats. Hållplatsen kommer förses med väderskydd som kommer drivas av solceller.

Hur påverkar detta mig?

Ombyggnationen till timglashållplats kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att ta sig över Gällerstavägen då enbart ett körfält kommer behöva passeras istället för två. Ombyggnationen kommer dessutom bidra till att miljön där man väntar på bussen får en ökad komfort och tillgänglighet.

Varför utförs gatuarbetet?

I Örebro jobbar vi för att göra det attraktivt att arbets- och skolpendla med buss. Att tillhandhålla säkra, tillgängliga och trygga hållplatser är en viktig förutsättning för att fler ska välja bussen som färdmedel. Genom att förbättra hållplatsen blir det tryggare och säkrare att ta bussen in till Örebro eller söderut mot bland annat Almbro. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet.
Preliminärt färdigställande: höst/vinter 2020

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Publicerad: 3 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!