Österplan – byggnation av gator, vatten och avlopp och en park

Karta som visar att det är byggstängsel längs hela vänstra sidan av byggområdet, men en öppning vid parken för gående och cyklister, samt hur bilvängen in till parken går.

Förmansgatan (röda pilarna) öppnar den 17 augusti 2020.

Vad utför vi för gatuarbete?

Kommunen bygger ny infrastruktur (gator och vatten- och avloppsledningar) och en ny park i det nya bostadsområdet inom stadsdelen Österplan.

Hur påverkar det mig som örebroare?

Byggnationen kommer att ske inom inhägnat område och bedöms ha liten påverkan. Transporter till arbetsområdet kommer inte påverka tillgängligheten till handelsområdet.

Varför utförs gatuarbetet?

Kommunen håller på att utveckla stadsdelen Österplan. Området omvandlas från industriområde till ett nytt bostadsområde. Omvandlingen sker etappvis och byggnationen av gator och vatten- och avloppsledningar ingår i den första etappen.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 8, 2019, och planerat vara klart sommaren 2020.

Vägen in till parken och fastigheten Gaslyktan (röda pilarna på kartan) öppnar 17 augusti 2020.

Kontakt

Projektledare: Erik Groth, 070-530 14 80.
Byggledare: Elias Westman, 070-897 50 69.

Mer information

Läs mer om utvecklingen av det nya bostadsområdet på Österplan.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Publicerad: 25 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?