Västerleden etapp 3

Karta över Västerleden

Vad ska vi göra?

Objektet innebär generella åtgärder så som målning och skyltning enligt standard för huvudcykelstråk på en sträcka på ungefär 1,5 km samt signaljustering (detektor för cykel) vid Södra infartsleden.

Hur påverkar detta mig?

Som oskyddade trafikant innebär objektet en förbättrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. För cyklister blir passagen över bron över Södra infartsleden smidigare att passera då man inte längre behöver stanna till och trycka på knapp för att ta sig över. Trafikarbetet ska inte påverka trafikanter i någon större utsträckning.

Varför?

Huvudcykelstråken är en viktig del i att få fler Örebroare att välja hållbara transportmedel för sina resor genom staden. Huvudcykelstråken ska i sin tur hålla en viss standard, där bland annat separeringslinje och skyltning ingår.

Tidplan

Projektet förväntas vara färdigställt år 2019.

Kontakt:

Projektledare: Tommy Andersson, Park och Gata, Tekniska förvaltningen 070-865 96 25
Trafikplanerare: Linnéa Lorinius 019-21 36 35

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!