Standardhöjande åtgärder gångstråk

Solhaga och Västhaga

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna till säkra och trygga gångstråk mellan Solhaga och Västhaga. Efter en medborgardialog i området har genomförts har förslag på åtgärder inkommit. Åtgärder som kommer att göras i området är bland annat att anlägga fler bänkar och soptunnor längs gångstråket, förbättra belysning i tunneln vid Solhagaparken och röjning av sly.

Hur påverkar detta mig?

Trafikarbetet ska inte påverka trafikanter i någon större utsträckning. När projektet är färdigställt kommer gångtrafikanter ha ett mer säkert och tryggt stråk mellan bostadsområdena.

Varför?

Gångstråkspotten är en beslutad trafikinvestering där medel läggs på olika gångstråk för att förbättra stråken med målet att fler ska känna sig säkra och trygga.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet. Färdigställande snarast.

Kontakt

Projektledare: Erik Groth, 070-530 14 80
Trafikplanerare: Linnéa Lorinius, 019-21 36 35

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!