Gång- och cykelpassage vid Olaus Petri-skolan via Polhemsgatan

Karta gång- och cykelpassage vid Olaus Petriskolan

Vad ska vi göra?

Objektet innebär en anläggning av säker passage med förbättrad belysning över Hovstavägen till OP-skolan via Polhemsgatan. Passagen kommer också tillgänglighetsanpassas.

Hur påverkar detta mig?

Objektet innebär en förbättrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig över passagen. I synnerhet blir det en förbättrad framkomlighet och säkerhet för barn på väg till och från OP-skolan.

Varför?

Att erbjuda säkra gång- och cykelpassager är en viktig förutsättning för att fler ska välja att cykla eller gå. Det aktuella objektet är i synnerhet viktigt eftersom det är en skolväg för barn på väg till OP-skolan.

Tidplan

Byggstart och färdigställande var planerat till våren 2020. Arbetet är nu pausat på grund av besparingskrav. Mer information kommer i höst.

Kontakt

Projektledare: Philip Kabunga, 019-21 10 00.
Trafikplanerare: Linnéa Lorinius, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!