Örebro centrum, uppgradering och komplettering av cykelparkering

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att utöka antal cykelställ i centrala delarna av Örebro tätort, samt utbyte av ställ som inte uppfyller önskad kvalitet gällande låsbarhet mot ram.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökade möjligheter att angöra centrala Örebro med cykel. Då alla nya ställ förses med låsbarhet mot ram minskar risken för cykelstölder, förutsatt att du som cyklist låser cykeln på ett korrekt sätt.

Varför?

Projektet syftar dels till att förbättra tillgängligheten och angöringsmöjligheterna för dig som väljer att cykla i centrala Örebro, men även till att göra det säkrare att parkera din cykel. Genom att göra det enklare och säkrare att parkera sin cykel främjas Örebro som cykelstad vilket kan bidra till att fler väljer att cykla.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet. Färdigställande förväntas senast höst/vinter 2019.

Kontakt

Trafikplanerare Linnéa Lorinius alt. Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!