Östra Bangatan mellan Rudbecksgatan och Östra Nobelgatan, ny gång- och cykelbana

Kartbild Östra Bangatan

Område

Centrum

Vad ska vi göra?

Projektet innebär planering inför byggnation av en ny gång- och cykelbana längs Östra Bangatan mellan Rudbecksgatan och Östra Nobelgatan.

Hur påverkar det mig?

Det blir bättre framkomlighet för cyklister som ska ta sig i nord-sydlig riktning samt gående och cyklister som ska till eller från Resecentrum.

Varför?

Östra Bangatan är utpekad i cykelnätsplanen som en saknad länk i cykelnätssystemet. Genom att bygga ut cykelvägsnät enligt cykelnätsplanen uppnås effekter som är bedömda som stora. Stråket ger ett alternativ för cyklister som idag cyklar på Drottninggatan för att ta sig i nord-sydlig riktning genom centrum. Tillgängligheten för cyklister ökar och cykelbanesystemet förfinas.

Tidplan

Projektet är beslutat i investeringsprogram för 2018–2021.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!