Angelgatan, trädplantering

Karta över arbetsområde vid Angelgatan

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Väster.

Vad utför vi för gatuarbete?

Vi planterar träd på norra sidan av Angelgatan. Gång- och cykelvägen samt vägbanan kommer också att justeras och asfalteras.

Hur påverkar det mig?

Under projektet kommer gång- och cykelvägen att vara avstängd.

Varför utförs gatuarbetet?

Träden som stod på Angelgatan dog i almsjukan, därför ersätter vi dem. I samband med detta arbete har VA-ledningar bytts ut och en ny elledning dragits.

Tidplan

Arbetet påbörjas under september/oktober 2019. Gång- och cykelbanan kommer att färdigställas inom de närmaste veckorna och vi räknar med att kunna göra iordning de hårdgjorda ytorna på Angelgatan under november/december. Har vi mild väderlek när detta är klart kommer vi även att riva och asfaltera körbanan, i annat fall väntar vi med körbanan till våren.

Planteringsytorna kommer grävas ur och planteras våren 2020.

Utförare

Justering och stensättning: Brogrund, Fredrik Elfsten, 070-298 36 75.

Beläggning: PEAB, Andreas Atienzo, 073-384 84 22.

Projektledare

Jens Gärskog, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!