Karlsdalsallén, färdigställande

Nu är Karlsdalsallén öppen för trafik. Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt.

Område

Södra Ladugårdsängen och Sörbyängen

Detta har vi gjort:

  • Byggt en cykelbana med huvudcykelstråkstandard enligt kommunens cykelnätsplan på den norra sidan om körbanan.
  • Byggt gång- och cykelpassager i korsningarna för att underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig över gatan.
  • Skapat parkeringsplatser för bil och cykel längs Karlsdalsallén.
  • Byggt en cirkulationsplats i korsningen Karlsdalsallén/Kabingatan dit även Golfbanevägen anslutits.
  • Byggt en busshållplats i höjd med Östra Grönpepparparken mellan Pomeransvägen och Basilikavägen.
  • En trädallé längs gatan planteras klart under våren.

Gatan byggdes klart i fyra etapper

Karlsdalsallén byggdes klart i etapper.

  • Etapp 1A: mellan Mejramvägen i öster och Pomeransgatan i väster.
  • Etapp 1B: från Pomeransgatan och vidare västerut till kvarteret väster om Peppargatan. För att samordna arbetet med andra infrastrukturprojekt delades etappen upp i två delar, etapp 1B1 och 1B2.
  • Etapp 2A: från Peppargatan och vidare västerut till Kabingatan. I denna etapp ingick även södra Kabingatan och Golfbanevägen.
  • Etapp 2B: resten av Karlsdalsallén fram till Stenbackevägen.
Karta över Karlsdalsallén

Den etappen som byggdes om var avstängd för trafik. Övriga delar av Karlsdalsallén var öppna för trafik. Trafiken kunde åka på den färdigställda Karlsdalsallén allt eftersom etapperna blev klara.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Christoffer Eriksson, 019-21 10 00.

Byggledare

Ronny Strand, PQ Projektledning.

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019- 21 10 00.

Läs mer om ombyggnationen av Karlsdalsallén.

Läs mer om utbyggnaden av Södra Ladugårdsängen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!