Propellervägen, ny gång- och cykelbana

Kartskiss över arbetsområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Tullängen.

Vad ska vi göra?

Byggnation av ny gång- och cykelbana längst Propellervägen mellan Boskärsgatan och befintlig gång- och cykelbana längst Propellervägen. Den ersätter den tillfälliga gång- och cykelvägen på Propellervägen mellan Vinggatan och Boskärsgatan.

Hur påverkar det mig?

En ny gång- och cykelbana på sträckan kommer att göra det möjligt att gå och cykla längst Propellervägen separerat från bilar och större fordon såsom från Epiroc som har sin in- och utfart vid Propellervägen. Gång- och cykelbanan gör det tryggare och säkrare att gå och cykla till förskolan som är belägen på Vinggatan samt till arbetsplatserna längst Propellervägen.

Varför?

I och med byggnationen av gång- och cykelbana skapas en trygg och säker väg för gående och cyklister längst Propellervägen och dem som vill till Vinggatan.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Preliminär byggstart: hösten 2019.
Preliminärt färdigställande: våren 2020.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Publicerad: 20 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!