På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

11. Osäkerheter - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Lista över osäkerheter i miljöbedömningen:

  • Osäkerheter i bedömningen finns eftersom det finns många frågetecken fortfarande att reda ut i planskedet (när man kommer ner på detaljnivå och kan studera effekterna på den nivån).
  • Framtidens utveckling gör också att det finns många osäkerheter i bedömningar av effekter. Bedömningarna är gjorda utifrån dagens kunskap. Forskningen om t.ex. klimatförändringar går fort framåt och nya rön kommer hela tiden.
  • Som tidigare nämnts i stycket Detta styr översiktsplanen inte över finns det delar som översiktsplanen inte styr över. Dessa faktorer påverkar utvecklingen i olika utsträckning. Exempelvis: översiktsplanen möjliggör för hållbara transporter (ex. bättre cykelnät) och människors attityder inte förändras så uppkommer inte de positiva effekterna av de förslagen som vi förutsagt.
  • En bedömning av de sociala effekterna försvåras av att de påverkas av individers handlande. Genom fysisk planering kan man bara försöka skapa förutsättningar för olika ageranden, men faktorerna som styr människors handlande är många och svåra att täcka in i sin helhet. Vi har försökt att bedöma vilka effekter som kan uppstå, men säkerligen inte lyckats förutse alla sociala effekter.
  • I förslagen till utbyggnadsområde för handel finns förslag som är positivt för klimatet såsom nytt stadsdelscentrum (bostadsnära, dvs. minskar persontransporterna), men också förslag att förstärka Marieberg och Boglundsängen (som inte är bostadsnära och ökar persontransporterna). Effekten av dessa motstående effekter är svår att bedöma. Blir det positivt, negativt eller ingen effekt alls på klimatet.
  • I vindkraftens GIS-analys har olika intressen ställts mot varandra. En osäkerhet i analysen är att vissa intressen är dåligt dokumenterade geografiskt, dvs avgränsade på kartan. Ytterligare en osäkerhet är att värden som finns inom ett givet område kan påverkas negativt av ett vindkraftverk som placeras utanför området. Det är tex svårt att analyseras på hur långt avstånd ett 100 meter högt vindkraft påverkar en kulturhistoriskt intressant miljö.
Senast uppdaterad: 18 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson